Tuesday, 27 June 2017

Protect Plus - Premium SMS Campaign for Czech Republic

Protect Plus - Premium SMS CampaignCzech Version:
Dostupné pomocí všech telefonů. Svou účastí potvrzujete, že souhlasíte s Obchodními podmínkami Sunnygames, máte trvalé bydliště v České republice, je vám neméně 18 let a jste oprávněným vlastníkem účtu a/nebo máte souhlas vlastníka účtu. Přečtěte si prosím platné Hrací podmínky zde. Telefon musí mít přístup na Internet a možnost prijímat textové zprávy a mobilní obsah. Odpovíš-li nám potvrzující SMS zprávou, vyjadruješ souhlas s naší služby. Poplatky budou účtovány na Tvůj telefon. Cena služby je 99 Kč (včetně DPH). Služba je funkční 7 dnů. Ona se automaticky obnovuje, dokud nepošleš SMS ve tvaru Stop na číslo 90340. Tato služba je produktem společnosti RGK Group LP. Informace: volejte +420228885521 , pošlete email na: cz@rgk.help nebo navštivte internetové stránky: http://rgk.help/cz, RGK Group LP Suite 2 5 St. Vincent street, Edinburg EH3 6SW Scotland, UK, SL 23870 
English Version:
 Available with all phones. By participating, you acknowledge that you agree to the Sunnygames Business Terms and Conditions, you have a permanent residence in the Czech Republic, you are 18 years old and you are the rightful owner of the account and / or you have the consent of the account owner. Please read the Play Terms here. Your phone must have Internet access and the ability to receive text messages and mobile content. By replying to a confirmation SMS, you agree to our service. Fees will be charged to your phone. The service price is 99 CZK (including VAT). The service is available for 7 days. She will automatically renew until you send a Stop SMS to 90340. This service is a product of RGK Group LP. Information: call +420228885521, send an email to: cz@rgk.help or visit the website: http://rgk.help/cz, RGK Group LP Suite 2 5 St. Vincent Street, Edinburgh EH3 6SW Scotland, UK, SL 23870

URLs 

Links below redirected from - http://security-mobile.download/hungary4/index.php
http://protect.plus/landing/cz/av/new/1/
http://protect.plus/landing/cz/av/new/2/
http://protect.plus/landing/cz/av/new/3/
http://protect.plus/landing/cz/av/new/4/
http://protect.plus/landing/cz/av/new/5/
http://protect.plus/landing/cz/av/new/6/
http://protect.plus/landing/cz/av/new/7/
http://protect.plus/landing/cz/av/new/8/
http://protect.plus/landing/cz/av/new/9/
http://protect.plus/landing/cz/av/new/10/
http://protect.plus/landing/cz/av/new/11/
http://protect.plus/landing/cz/av/new/12/
http://protect.plus/landing/cz/av/new/13/`

No comments:

Post a Comment